•  
    • hrabar
  •  
    • suosjećajan
  •  
    • spretan

Zaklada Sierra


www.zakladasierra.hr 

Zaklada Sierra je neprofitna organizacija koja pomaže u području skrbi o kronično bolesnoj djeci, te je uz mnogo malih humanih djela sudjelovala i sa većim potporama, do sada sveukupno sa oko 5.500.000,00 kn. Izdvojit ćemo samo neke:

- formiranje i opremanje 1. dječjeg Centra za transplantaciju matičnih stanica u RH    (1.500.000,00 kn)
- osiguravanje operativnog zahvata u SAD-u za Mašu Lučić iz Zaprešića        (1.000.000,00 kn)
- manje potpore u iznosu od ca 300.00,00 kn
- pokrivanje inozemnih bolničkih troškova Ene Šarac iz Osijeka (60.000,00 kn)
- projekt izgradnje prvog Centra za skrb o bolesnoj djeci u RH koji će organizirano i    pod nadzorom pružati potporu, smještaj i rehabilitaciju teško bolesnoj djeci (do    sada uloženo ca 2.500.000,00 kn)

Naš najveći projekt je ''Dom daleko od doma'' čiji je cilj izgradnja Centra za skrb o kronično bolesnoj djeci, točnije Centra za rehabilitaciju i palijativnu skrb kronično boesne djece, prvog takve vrste u Hrvatskoj, a kojeg nazivamo Sierra house. Projekt nije nastao tek iz ideje da se učini nešto dobro, već iz dugotrajne potrebe za rješavanjem problema koje država nije riješila, a sve ide na štetu najteže bolesne djece. Ciljevi projekta su :

  1. pomoći ozdravljenju kronično oboljele djece te
  2. onima koji gube bitku sa životom pomoći da žive dostojanstveno do kraja, sa što manje bolova i trauma

Palijativna skrb namijenjena je djeci oboljeloj od kroničnih, primarno malignih bolesti, a svodi se na ublažavanje fizičke i psihičke boli i olakšavanje ostalih problema s kojima se suočava obitelj bolesnika kojemu je preostalo svega nekoliko tjedana ili najviše par mjeseci života, kako bi im se osigurao dostojanstven život do samog kraja.

Skrb o bolesnoj djeci vođena je idejom pomoći kronično bolesnoj djeci iz cijele Hrvatske koja dolaze na liječenje u zagrebačke bolnice, a trebaju osiguran smještaj zajedno s obitelji. Time se smanjuju nepotrebne i skupe hospitalizacije i ne odvajaju se djeca od roditelja što doprinosi manjem traumatiziranju obitelji i većoj uspješnosti liječenja djece, a za vrijeme boravka u Centru na raspolaganju su im razne vrste terapija. 

Psihorehabilitacijski centar je namijenjen malom bolesniku da nadiđe strahove, bol, usamljenost i anksioznost, te da u boljim fizičkim i psihičkim uvjetima bude uključen u druge klasične intervencije tijekom hospitalizacije, također, skraćivanje perioda rehabilitacije i brži oporavak.

Važni partneri u projektu su Grad Zagreb koji nam ustupa zemljište za izgradnju i financijski nas podupire u gradnji te Ministarstvo zdravstva koje će također osigurati dio sredstava za gradnju te dio za daljnji rad ustanove. Objekat će imati ca 1700 m2, a troškovi izgradnje iznosit će oko 16.000.000,00 kn. Ishođene su sve potrebne dozvole i izvedeni svi pripremni radovi na gradilištu za početak izgradnje objekta.

Sierra house je ustanova rađena po uzoru na svjetske centre koji već dugi niz godina provode slične programe za kronično oboljelu djecu. Njezina ukupna površina, smještena na 2 etaže, iznosit će cca 1.700 m2. Vodimo se idejom da ustanova što više podsjeća na dom, na kuću u kojoj se živi, jer to i mogućnost da su roditelji stalno uz dijete, uvelike doprinosi oporavku malih bolesnika.

Naša će kuća pružati slijedeće:

- 20 soba za male bolesnike i njihove roditelje

- svaka sa 2 - 3 ležaja

- 2 ambulante sa liječnicima

- medicinske sestre

- psihologe

- defektologe

- fizioterapeute

- socijalnog radnika

- duhovnika

- nastavnike

- 2  igraonice za manji i veći uzrast

- 2 dnevna boravka

- kuhinju

- blagovaonica

- sve ostale popratne sadržaje za samostalan rad ustanove