•  
    • hrabar
  •  
    • suosjećajan
  •  
    • spretan

Kontakti

 

 
 Naziv:  Zaklada Sierra - Hrabri medo
 Adresa:  Palanjačka 24, 10000 Zagreb
 Tel:  091/3881148
 OIB:  522148O5486
 E-mail:

 info@hrabrimedo.org    info@zakladasierra.hr

 Web:  www.hrabrimedo.org    www.zakladasierra.hr
 Facebook:  www.facebook.com/hrabri.medo.projekt
 Banka:  Addiko Bank
 Račun:  2500009-1101313732
 IBAN:  HR69 2500 0091 1013 1373 2 
 SWIFT:  HAABHR22
 Svrha:  Donacija 

  
Ukoliko pod Model upisujete 00 pod poziv na broj:  upisati OIB.